Ammattitaitoista sähkötöiden valvontaa ja konsultointia - Valville

Suomessa sähkötöiden tekeminen edellyttää osaamista ja pätevyyttä, joka on lain ja asetuksin määriteltyä. Jokaisella sähkötyöllä koosta riippumatta tulee olla vastuuhenkilö (sähkötöiden johtaja), jonka vastuulla työ luovutetaan tilaajalleen. Tämän lisäksi töiden laajuudesta ja kohteen luonteesta riippuen on määritelty lakisääteisiä tarkastuksia, joita suorittavat niihin erikseen pätevöityneet ja nimetyt tarkastajat.

Edellä mainittu perustuu sähkötöiden tekemiseen hyväksytyn standardin pohjalta. Nämä standardit ovat asennusaikaansa sidottuja, joten kentällä on voimassa useita erilaisin vaatimuksin olevaa sähköverkkoa. Etenkin korjausrakentamisen puolella tämän huomioon ottaminen on erityisen tärkeää.

Vaikka laki ei sinänsä edellytä sähkötöiden suorittamisen aikaista ulkoista töiden valvontaa, on sillä merkitystä erityisesti rakennuttajan kannalta onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi. Valville tarjoaa osaamistaan juuri tähän osa-alueeseen.